Nieuws
maandag, 15 januari 2018 00:00

3e Nieuwsbrief namens het bestuur Dorpshuizen Landerd

AAN

De gebruikers van de dorpshuizen in Landerd

Onderwerp: Nieuwsbrief 2018/1                                                                

Geachte dames en heren,

Algemeen:

Na de afspraak dat wij geen “open” gebruikersvergaderingen meer gaan houden omdat niemand daarop zit te wachten, stellen we de gebruikers nu in de gelegenheid een persoonlijk gesprek met het bestuur aan te gaan.

Graag willen wij van u horen of u op de avond die wij daarvoor gereserveerd hebben een afspraak met ons wilt maken. Kunt u niet op deze avond, geen probleem, bel of mail ons en wij maken een aparte afspraak.

De data die wij in gedachten hebben , zijn:  maandag 19 maart om 19.30 uur voor het Wapen van Reek en maandag 26 maart om 19.30 uur voor de Garf.

Tonny Verwoert uit Zeeland komt ons bestuur versterken. Hij is ook actief in het bestuur van het Trefpunt en woont al enkele jaren in Zeeland. Tonny zal zich met name inzetten voor de communicatie vanuit het bestuur met de gebruikers van De Garf en de verbinding naar de groep die bezig is met het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw dorpshuis in Zeeland.   Hij is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij constateren dat jubilea van gebruikers binnen onze dorpshuizen niet altijd worden gevierd in hun wekelijkse ontmoetingsplaats, het dorpshuis. Wij zullen proberen in een vroegtijdig stadium kennis te krijgen van een jubileum en vervolgens initiatief te nemen naar de desbetreffende gebruiker om gezamenlijk te bezien welke mogelijkheden er zijn binnen het dorpshuis.

Ook hebben wij uitgebreide gesprekken gehad met de VVV, Noordoost-Brabant en dan komt het goede nieuws: Zeer waarschijnlijk komt er een informatiepunt voor de toeristen. Eerst in de Phoenix en later wellicht ook in het Wapen van Reek.

Carnaval is een levendig gebeuren in onze gemeenschappen. De dorpshuizen hebben daarbij een nadrukkelijke rol in Schaijk en Reek. Voor de gebruikelijke activiteiten is de Phoenix in verband daarmee gesloten van vrijdag 9 februari t/m vrijdag16 februari en Het Wapen van zaterdag 10 februari t/m woensdag14 februari. Voor activiteiten die doorgang moeten vinden zoeken wij in overleg met de gebruiker een oplossing

Medewerkers

Per 1 januari hebben we afscheid genomen van Petra van den Elzen.

Jarenlang heeft ze in alle drie de dorpshuizen gewerkt tot onze volle tevredenheid.

Per december is Jennifer van de Heuvel ons team komen versterken. Ze woont in Schaijk en ze gaat werken in alle drie de dorpshuizen

Het Wapen van Reek

Cor Loeffen is gestopt met zijn vrijwilligerswerk, jarenlang heeft hij voor het Wapen na de gymlessen de koffie verzorgd. Ook is Willie Driessen gestopt met de zijn vrijwilligerswerk voor de vrijdagavond tijdens de biljartavonden. We willen Cor en Willie  ook via deze weg bedanken voor hun betrokkenheid en inzet.

De temperatuurvoorziening in onder andere de muziekzaal van het Wapen van Reek hebben wij

 al geruime tijd geleden onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. Dit is tot nu toe niet opgepakt. De gemeente heeft hiervoor excuses aangeboden en probeert  begin 2018 inhoudelijk hiernaar te gaan kijken.

Komende activiteiten in de Wapen van Reek:

 • Zaterdagavond 20 januari NK puzzelen
 • Zondagmiddag 21 januari Muzis
 • Vrijdagavond 26 januari Pronkzittingen
 • Zaterdagmiddag 27 januari Pronkzittingen
 • Zaterdagavond 27 januari Pronkzittingen
 • Zondagmiddag 4 februari Keemoes
 • Vrijdag 9 t/m dinsdag 13 februari Carnaval
 • Zaterdagavond 3 maart 2e Bierproeverij
 • Zondagmiddag 11 maart Landerdconcert

Na het klinkende succes van de bierproefavond is er al weer een nieuwe in de maak voor 3 maart dit jaar. Let op, de deelname is beperkt!! Dus op tijd inschrijven.

Als er misschien interesse is voor een wijnproefavond dan ligt er natuurlijk een kans om dat net zo te organiseren  Moeten we wel even een paar wijnkenners bij elkaar harken!!

Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar onze website www.dorpshuizenlanderd.nl

De Phoenix

De tafels in de Phoenix zijn echt aan vernieuwing toe. Nieuwe tafels zijn besteld en worden in februari geleverd. Voor de foyer is dit het sluitstuk van de herinrichting.

De pronkzittingen hebben hun eerste weekend achter de rug en met succes. Het was een gezellige middag en avond afgelopen zaterdag. Ook de jeugdpronkzitting op zondagmiddag had een goed gevuld programma. Voor komend weekend zijn er nog twee mooie pronkzitting avonden in het vooruitzicht.

Komende activiteiten in de Phoenix:

 • Zondagmiddag 4 februari Huldiging van de Landerdse Sportkampioenen 2017
 • Zondagmiddag 11 maart Muzis

De Garf

Sinds december heeft men hinder ondervonden van een lekkage in de grote zaal. Het is erg lastig geweest om de oorzaak te kunnen vinden, zelf röntgenapparatuur heeft géén uitkomst geboden. Er zat niets anders op om het plafond open te breken en met eigen ogen de oorzaak van de lekkage te zoeken. Het lek is nu gevonden! De komende weken zal het plafond nog wel open moeten blijven zodat het goed kan drogen. Daarna wordt alles weer netjes afgewerkt en zal de vloer weer opnieuw in de was worden gezet.

Komende activiteiten in de Garf:

 • Vrijdagavond 2 februari organiseert Objectief een filmavond
 • Zondagmiddag 4 februari organiseert Objectief een foto tentoonstelling

 

Contactpersonen:

Wapen:                               mevr. Jolanda van der Zanden  tel:420599

Phoenix:                             mevr. Dian van Hoof                     tel:463600

Garf:                                    mevr. Maria van Hal                      tel:453835

Voor contact met het bestuur kunt u zich wenden tot het secretariaat

Mevr.Tonny Klerks         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij stellen het op prijs, indien u deze nieuwsbrief binnen (het bestuur van) uw vereniging verspreid.

Landerd, 15 januari 2018

Contact algemeen

Stichting Dorpshuizen Landerd

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpshuis Openingstijden

Alle drie de dorpshuizen in Landerd zijn op verzoek van de gebruikers van 8.00uur tot 24.00 uur 7 dagen in de week geopend.